Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa skupia się na udzieleniu osobie, która szuka pomocy, wsparcia emocjonalnego. Jej celem jest także zredukowanie lęków pacjenta i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Podczas interwencji kryzysowej pacjent i terapeuta skupiają się na określonym problemie. W trakcie spotkań dąży się do rozwiązania problemu poprzez konfrontację z zaistniałym kryzysem. Interwencja jest interdyscyplinarną formą pomocy a kontakt terapeutyczny jest ograniczony. W Ośrodkach Interwencji Kryzysowej często uzyskać można także doraźną pomoc czy poradę. Kryzys dotyczy często wszystkich sfer funkcjonowania pacjenta, dlatego też w interwencji kryzysowej oprócz psychologa często uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin jak prawnicy czy pracownicy socjalni.

Interwencja kryzysowa to podejście nastawione na pomoc osobom w kryzysie, po urazach, traumach, ciężkich doświadczeniach. Interwencja kryzysowa ma pomóc w rozwiązaniu problemu a także pomóc w powrocie do równowagi psychicznej oraz zapobiegać dezorganizacji zachowania. W interwencji kryzysowej wykorzystuje się zasoby pacjenta, by był w stanie poradzić sobie z sytuacją, którą postrzega jako sytuację bez wyjścia.

Interwencja kryzysowa umożliwia odzyskanie równowagi wewnętrznej. Osoba, która upora się ze swoim problemem, wyjdzie z kryzysu, odzyskuje poczucie sprawności. Celem interwencji może być pomoc pacjentowi w uzyskaniu większej świadomości na temat swojego problemu i zmianie poglądów na jego temat. Dzięki temu osoba odzyskuje kontrolę nad swoim problemem. W efekcie interwencji kryzysowej pacjent odzyskuje umiejętność skutecznego radzenia sobie z problemami. Interwencja może także pomóc w adekwatnej ocenie okoliczności, które wpływają na powstanie kryzysu. pacjent uzyskuje pomoc w znalezieniu skutecznych alternatyw do stosowanych dotychczas nieskutecznych zachowań. W efekcie następuje nie tylko rozwiązanie problemu i wyjście z kryzysu, ale pacjent zyskuje kompetencje, które pomogą mu w przyszłości w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami.

Facebook
Instagram