O mnie

Ukończyłam Zintegrowaną Szkołę Psychoterapii Uzależnień Uniwersytetu SWPS – posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (Nr 2191) wydany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS z zakresu seksuologii klinicznej zakończone stażem klinicznym w Centrum Psychoterapii – Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy ul. Dolnej 42. Dodatkowo jestem absolwentką Studium Terapii Par organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Humanistycznej INTRA.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach oraz konferencjach z zakresu psychoterapii organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Dialog, Fundację ETOH oraz Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicz. Szkolenia, w których brałam udział to m.in.: „Psychoterapia emocji w terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików”, „Przeciwdziałanie narkomanii w praktyce”, „Kocham ciebie czy siebie? O narcyzmie w parze i rodzinie”, „Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości?”, „Jak rozmawiać z pacjentem o jego seksualności”, „Nowe trendy i sposoby pracy z osobami uzależnionymi”, itp.

Pracuję z osobami z syndromem DDA – pomagam im pokochać siebie oraz zaakceptować swoje wewnętrze dziecko. Z kolei osobom współuzależnionym pokazuje, jak dbać o siebie, a uzależnionym (od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie) jak okiełznać świat emocji.

Swoje doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Nowowiejskim, z którym współpracowałam wiele lat – najpierw w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, gdzie przez ponad 3 lata koordynowałam programy ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych finansowane przez Urząd m.st. Warszawy, następnie w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych. Od 3 lat pracuję w Centrum Odwykowym prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową, a od października ubiegłego roku współpracuję z Warszawskim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.

Facebook
Instagram