Oferta

DIAGNOSTYKA UZALEŻNIEŃ – SUBSTANCJALNYCH, BEHAWIORALNYCH
Oferuję pomoc w ustaleniu diagnozy – cykl 2-3 spotkań podczas których zbiorę wywiad oraz przeprowadzę stosowne testy.

INDYWIDUALNA I GRUPOWA PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ
Oferuję pomoc osobom, które doświadczają trudności z szeroko pojętym zjawiskiem uzależnienia (substancjalnym, behawioralnym) – nadużywają alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, a także zauważyły u siebie zachowanie nałogowe (kompulsywne) w zakresie gier, internetu, jedzenia, pracy, seksu, pornografii).

PSYCHOTERAPIA DLA RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH
Oferuję pomoc osobom doświadczającym trudności w związku z używaniem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie (partnerzy, dzieci).

PSYCHOTERAPIA DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA/DDD
Oferuję pomoc osobom dorastającym w rodzinie z problemem uzależnienia, przemocy, choroby przewlekłej lub innych dysfunkcji.

PSYCHOTERAPIA PAR
Oferuję pomoc dla osób będących w związkach które doświadczają kryzysu, polegającą na odnalezieniu przyczyn kryzysu a następnie wypracowaniu kompromisu a także próbie znalezienia rozwiązania dla danych problemów.

PSYCHOTERAPIA SEKSUOLOGICZNA
Oferuję pomoc w zakresie sfery seksualnej danej osoby bądź pary, które doświadczają różnego rodzaju trudności związanych z seksualnością.

INTERWENCJA KRYZYSOWA
Oferuję formę wsparcia mającą na celu natychmiastową pomoc w nagłych, kryzysowych oraz szczególnie trudnych sytuacjach, polegającą na działaniu krótkoterminowym prowadzącym do odbudowania równowagi oraz odzyskania utraconych zasobów po przebytym kryzysie.

KONSULTACJE ONLINE
Istnieje możliwość psychoterapii w formie online.

Facebook
Instagram