PSYCHOTERAPEUCI

mgr Marta Budek


Ukończyłam Zintegrowaną Szkołę Psychoterapii Uzależnień Uniwersytetu SWPS – posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (Nr 2191) wydany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS z zakresu seksuologii klinicznej zakończone stażem klinicznym w Centrum Psychoterapii – Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy ul. Dolnej 42. Dodatkowo jestem absolwentką Studium Terapii Par organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Humanistycznej INTRA. Członkini Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach oraz konferencjach z zakresu psychoterapii organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Dialog, Fundację ETOH oraz Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicz. Szkolenia, w których brałam udział to m.in.: „Psychoterapia emocji w terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików”, „Przeciwdziałanie narkomanii w praktyce”, „Kocham ciebie czy siebie? O narcyzmie w parze i rodzinie”, „Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości?”, „Jak rozmawiać z pacjentem o jego seksualności”, „Nowe trendy i sposoby pracy z osobami uzależnionymi”, itp.

Pracuję z osobami z syndromem DDA – pomagam im pokochać siebie oraz zaakceptować swoje wewnętrze dziecko. Z kolei osobom współuzależnionym pokazuje, jak dbać o siebie, a uzależnionym (od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie) jak okiełznać świat emocji.

Swoje doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Nowowiejskim, z którym współpracowałam wiele lat – najpierw w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, gdzie przez ponad 3 lata koordynowałam programy ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych finansowane przez Urząd m.st. Warszawy, następnie w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych. Od października 2021r. do marca 2023r. współpracowałam z Warszawskim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Od 2019 roku pracuję w Centrum Odwykowym prowadząc psychoterapię indywidualną, grupową oraz warsztaty.

mgr Katarzyna Jeryszew


Nazywam się Katarzyna Jeryszew jestem psychologiem i terapeutą. Dyplom psychologa zdobyłam w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe Terapia Uzależnień na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz studia podyplomowe Psychologia Motywacji i Akademia BIEGUN na Uniwersytecie SWPS.
Obecnie jestem w trakcie 4 letnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii integratywnej na wyższej szkole Collegium Verum w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodku dla młodzieży KARAN, ośrodku dla osób dorosłych w Anielinie, przychodni Eluteria w Warszawie i przychodni na ul Jagiellońskiej w Warszawie, gdzie pracuje do dziś. Cyklicznie biorę udział w szkoleniach z zakresu psychoterapii między innymi: terapia schematów, psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia traumy.

Jeśli trudno Tobie ze stresem i złością, czujesz się samotny i niezrozumiany przez bliskich, masz trudności w relacjach z innymi ludźmi, czujesz potrzebę bycia wysłuchanym, w Twoim związku pojawił się kryzys, odczuwasz obniżenie nastroju, szukasz wsparcia po traumatycznych przeżyciach umów się na konsultacje. Zapraszam także osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych i ich rodziny.

Facebook
Instagram